OUDE KONINGLYKE GILDE SINT-ROCHUS GENT
Sint-Pietersplein 13

9000 Gent

Hoofdmenu

Info

Organigram

Geschiedenis v/d
Kruisboog

Gilden

Het leven van
Sint-Rochus

Historische situering
Sint-Rochus

Eed

Gazette

Kalender

Schietbanen

Koningen

Lokaal

Contact

Links

 

HET LEVEN VAN

SINT-ROCHUS


Rochus werd geboren als zoon van een welgesteld Frans edelman. Als kind kende hij alle voordelen en privileges hiervan. Naarmate hij ouder werd zag hij echter de armoede rondom zich en werd hierdoor aangegrepen.

Op 20-jarige leeftijd gaf hij zijn fortuin aan de armen en zag hij af van zijn titel als edelman. Rochus vertrok op pelgrimtocht naar Rome waar hij zijn tijd doorbracht met het verzorgen van de zieken die door de pest getroffen werden. Hij deed dit met behulp van zijn geloof en het teken van het kruis. Dit kruis had een speciale betekenis voor hem daar hij op zijn borst een geboorteplek had in de vorm van een kruis.

Terwijl hij voor de zieken zorgde werd Rochus zelf besmet door de pest. Daar het niet in zijn natuur lag om anderen om hulp te vragen trok hij zich terug om te sterven. De hond van een nabijgelegen edelboer vond Rochus op zijn sterfbed en bracht hem alle dagen een stuk brood. De edelboer vond het gedrag van zijn hond eigenaardig en besloot op een dag hem te volgen. Zo vond hij Rochus. De twee werden bevriend en Rochus kon dankzij de goede zorgen van de edelboer zich herstellen van zijn ziekte.

Rond die tijd brak in Frankrijk de burgeroorlog uit en Rochus besloot om naar zijn geboorteland terug te keren. In de turbulentie van de oorlog werd Rochus beschuldigd van spionage. Rochus weigerde zijn ware identiteit prijs te geven waardoor hij in de gevangenis werd opgesloten. Daar bracht hij zijn tijd door met het verzorgen van zijn medegevangenen. Uiteindelijk zou hij vijf jaar later sterven. Op zijn lichaam werd een document gevonden die samen met de geboorteplek zijn ware herkomst bevestigde.

Na zijn dood werden verschillende mirakels, en vooral deze die met de pest te maken hadden, aan hem toegeschreven. 100 jaar na zijn dood werd Rochus heilig verklaard. Sint-Rochus werd vooral bekend als patroon van de honden en de hondenliefhebbers.

 

Webmaster Wim i.o.v. De Oude Koninglyke Gilde Sint Rochus